És possible contextualitzar el feixisme. La Feixina

MARÇAL ISERN RAMIS

El cinisme i la hipocresia dels membres d'ARCA són un insult a les víctimes del feixisme a Mallorca i a tot l'Estat espanyol. Comparar el camp de concentració d'Auschwitz amb el monument al Baleares és una manipulació descarada i inhumana de la història de la Soha. Els camps de concentració foren el lloc d'assassinat de milers d'éssers humans innocents, assassinats pel feixisme Alemany, amb la col·laboració dels altres feixismes europeus, com l'espanyol (no oblidem que milers de ciutadans espanyols foren assassinats als camps de treball de Mauthaussen i Ravensbruck, perquè el govern dictatorial feixista espanyol els va desposseir de la nacionalitat espanyola i els entregà als nazis).

El monument al Baleares exalta, de manera intencionada des que es projectà el 1939, el feixisme còmplice dels crims nazis. El monument no és el símbol de l'extermini d'un grup social: és el d'exaltació dels assassins. És un insult a tots els demòcrates que un col·lectiu que apel·la a la democràcia per crear un comissió d'experts per "contextualitzar" el monument (en cap cas el manifest no parla de l'eliminació, fet molt curiós d'una comissió el de no discutir totes les opcions) estigui tan obsessionat en el manteniment d'un símbol d'exaltació del feixisme espanyol, aliat dels nazis.

Cal recordar al Sr. directiu d'ARCA que a bord del Baleares lluitava un mariner de la Krïegsmarine anomenat Jürgen Jensen, membre de la Legion Kondor de l'Alemanya Nazi, que donava assistència tècnica als mariners i als oficials feixistes. Utilitzar el sofriment dels assassinats als camps de la mort nazis com a excusa per mantenir un símbol que exalta una tripulació, formada en part pels col·laboradors dels que assassinaven a Auschwitz, és senzillament repugnant, inhumà i antidemocràtic.

Intentar contextualitzar el monument és una equivocació perquè, a part d'eliminar el sentit del monument en si (el monument tan sols s'entén amb tots els elements arquitectònics. Per què ARCA no demana que reposin l'estatua del mariner? Tan sols així el conjunt tendria sentit?), pot donar a entendre que el franquisme no fou tan dolent, que el feixisme espanyol es pot contextualitzar, que es poden extreure fins i tot algunes lliçons positives del règim que assassinà a 200.000 persones i en va represaliar milers més. I Cort, què diu el democràtic ajuntament de Palma de tot aquest tema? Resta de manera ignominiosa en silenci i deixa que els col·lectius facin càbales sobre la seva decisió. El silenci de la vergonya. Mentrestant, el monument continua on sempre, honorant el feixisme, i ja en són 64 anys.


Marçal Isern Ramis. Vocal de Memòria de Mallorca.

Cartes dels lectors

Diari de Balears

07/01/2010

ESPECIAL:

Creuer Baleares