fideus

  ORGANITZACIONS POLÍTIQUES

 
FEDERACIÓ ANARQUISTA IBÈRICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Federació Anarquista Ibèrica (FAI) és una organització anarquista d'Espanya i de Portugal.

La FAI és una organització de militants anarquistes, pertanyents o no a la CNT (Confederació Nacional del Treball). L'objectiu de la FAI és vetllar pel manteniment dels ideals i objectius anarquistes en la CNT. Degut a l'estreta relació entre les dues organitzacions, abans del franquisme se solien utilitzar les sigles CNT-FAI.

Durant la guerra civil espanyola, els membres de la FAI van lluitar activament contra les forces franquistes. Tot i això, la prioritat de la FAI va ser la revolució i la lluita contra el capitalisme en les zones republicanes. Això els va portar a enfrontaments amb els governs de la República i de la Generalitat, i amb el PSUC, que mantenia que calia guanyar la guerra abans de fer la revolució

.Col·laboradors de la Viquipèdia. Federació Anarquista Ibèrica [en línia]. Viquipèdia, l'Enciclopèdia Lliure, 2007 [data de consulta: 30 de juny del 2007]. Disponible en <http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Federaci%C3%B3_Anarquista_Ib%C3%A8rica&oldid=1134560>.