fideus

  ORGANITZACIONS POLÍTIQUES

 
JOVENTUTS D'ESQUERRA REPUBLICANA BALEAR

Organització política juvenil d'Esquerra Republicana Balear creada el 1934. Promogué diverses activitats de carácter polític i col·laborà a República. N'era president Bernat Gaita Isern i vice-president Juan Nadal Bujosa. Altres dirigents varen esser Josep Cortés Fuster, Francesc Gamero, Miquel Julià, Batomeu Matas, Alfons Monserrat, Manuel Mora Esteve i Lluís Stengel. El 1936, quan s'inicià la Guerra Civil, va esser il·legalitzada i perseguida. (AM)

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 7  pàgs. 220-221