fideus

  ORGANITZACIONS POLÍTIQUES

 
PARTIT SINDICALISTA

El Partit Sindicalista fou un partit polític fundat el 7 d'abril de 1934 per Ángel Pestaña i altres militants de la CNT, amb l'esperança de convertir-se en el partit polític de la CNT i trencar així la l'hegemonia "faista" a la qual s'oposava .

No pogué arrossegar ni la Federació Sindicalista Llibertària ni els Sindicats d'Oposició. La seva influència romangué limitada a petits nuclis a Madrid, a Andalusia, a Saragossa, al Principat i al País Valencià.

L'òrgan central del partit, El Sindicalista, passà aviat, pel setembre del 1935, a Madrid, però esclatada la guerra civil a Barcelona aparegueren Hora Sindicalista (1936-37) i Mañana (1937-39).

Doctrinalment, el partit defensà per a la societat postrevolucionària un model de societat basat en el control de la producció pels sindicats, de la distribució per les cooperatives i dels afers públics pels municipis, en una mena d'estat sindicalista.

Participà en el pacte del Front Popular, el Partit Sindicalista va obtenir dos escons en les eleccions de febrer de 1936, un d'ells per al fundador d'aquesta formació, Ángel Pestanya, i l'altre per a l'advocat llibertari Benito Pabón, i durant la guerra civil tingué un cert desenvolupament, assolint uns 30.000 afiliats.

Col·laboradors de la Viquipèdia. Partit Sindicalista [en línia]. Viquipèdia, l'Enciclopèdia Lliure, 2007 [data de consulta: 3 de febrer del 2008]. Disponible en <http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Partit_Sindicalista&oldid=1689023>.