Unión Patriótica  |    |  PARTITS POLITICS   | TEMA: DRETA AUTORITÀRIA MONÀRQUICA   |  FEIXISME  |

Partit polític d'àmbit estatal creat l'abril de 1924, per iniciativa de Miguel Primo de Rivera. Era de caràcter conservador i monàrquic i donava suport a la dictadura militar instaurada el 1923. A Mallorca, fou creat per iniciativa del governador civil. Agrupà bona part dels sectors conservadors que havien donar suport al Partit Conservador i al maurisme. En foren caps l'antic maurista Lluís Canals i Josep Morell Bellet. Tenia organitzacions d'àmbit local en nombrosos municipis. Així, el 1929, n'era cap,a Sóller, Josep Bauzà Llull; a Inca, Miquel Mir Jaume; a Sant Joan, Sebastià Soler; a Maria de la Salut, Miquel Gual; a Montuïri, Maties Munar Duran; a Sineu, Joan Ferragut Ribas; a Bunyola, Antoni Estarellas Pascual; a Selva, Miquel Puigserver Pons, i a ses Salines, Bartomeu Garcias i Garcias. Alguns d'aquests dirigents eren alhora batles o secretaris del seu municipi, Va tenir el suport del diari Patria, editat a Palma de febrer a maig de 1928. No participà en cap comici perquè la Dictadura sempre nomenà per designació directa els regidors i els diputats provincials. Desaparegué després de la caiguda de la Dictadura de Primo de Rivera (1930)  (AM)

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 17  pàgs. 376

 

fideus/