El  Adalid  |    |   PUBLICACIONS PERIÒDIQUES| | TEMA: SINDICALISME I MOVIMENT OBRER |

Publicació obrera setmanal aparaguda a Palma el 1919, dependent de l’Església com n’indica el subtítol: Semanario obrero. Gloria a Dios y bien a la clase obrera. Va ser l’òrgan de premsa de la Federació Catòlica-obrera que s’havia constituït a Mallorca al costat de la Federació Catòlica Agrària i a la qual estaven afiliats, entre d’altres, el Sindicat Catòlic d’Oficis Varis, la Unió Ferroviaria Mallorquina, organitzacions erigides pel bisbe valencià Rigobert Domenech Valls, que va ocupar la seu episcopal mallorquina del 1915 al 1924. Volia oferir una alternativa cristiana als moviments obreros protagonitzats pels socialistes. Els articles es redactaven exclusivamente en castellà.

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 1 pàgs. 26-27

 

fideus/