fideus

  PUBLICACIONS PERIÓDIQUES

 
ALMANAC DE LES LLETRES

Almanac de les Lletres

Publicació anual fundada i editada a Palma per l'Associació per la Cultura de Mallorca, el 1921. Cada número contenia un calendari i una miscelània literària i informació cultural en general. Entre els col·laboradors habituals, destaquen Joan Alcover, Miguel Ferrà, Joan Rosselló de Son Fortesa, Salvador Galmés, Josep G. Carner, Carles Riba, Joaquim Ruyra i altres. Durant la Dictadura de Primo de Rivera seguí publicant-se, però deixà de sortir el 1936 a causa de la revolta dels militars contra la República. Es publicava íntegrament en català.

Gran Enciclopedia de Mallorca

vol. 1  pàg. 123

 

 

La Nostra Terra

Revista mensual de literatura i ciències

Memoria Civil, núm. 3, Baleares, 19 enero 1986

Gabriel Janer Manila