Aquí estamos ...   |    |   PUBLICACIONS PERIÒDIQUES| | TEMA:  FEIXIME

Publicació política editada a Palma entre 1936 i 1942. Començà com a periòdic clandestí de Falange Española de les JONS (Juntes d'Ofensiva Nacional Sindicalistes); a partir del número tres, es convertí en el seu òrgan oficial i, des del 1937, en el seu òrgan oficial, i des del 1937, en el de la Falange Espanyola Tradicionalista i de les JONS. Els dos primers números foren il·legals i anunciaven clarament el cap d'estat de juliol de 1936. En foren redactors Antoni Nicolau, Néstor Gallego i el marquès de Zayas i col·laboradors: Fermín Izurdiaga Lorca, Eugenio Mondel, López Bassa, Sainz Gralla, Sancho Nebot i l'escriptor Gonzalo Torrente Ballester. N'era il·lustrador i dissenyador Josep Palmer Garau. Conté un important material gràfic sobre la guerra civil, comentaris sobre l'evolució de la guerra, propaganda feixista i nazi, escrits doctrinals i reproduccions d'articles de José Antonio Primo de Rivera

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 1  pàg. 198 - 199

 

 

fideus