La Autonomía   |    |   PUBLICACIONS PERIÒDIQUES| | TEMA:   REPUBLICANISME |

Diari que es definía com a republicà i democràtic federalista, publicat a Palma amb el suport de Partit Republicà Autonomista. El se primer número sortí el 1883. Era dirigit per Joaquim Quetgles Bauçà i mantenía enfrontaments amb els partits de dreta i els partidaris de la Restauració, la qual cosa va fer que el bisbe en privàs la lectura als catòlics. El seu darrer número data del 16 d'octubre de 1884. Emprava exclusivament el castellà en els seus articles. Substituí el diari El Comercio-

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 1  pàg. . 276

 

fideus/