La Bandera Roja   |    |   PUBLICACIONS PERIÒDIQUES| | TEMA:  SOCIALISME  |


 

 

Setmanari editar per l’agrupació socialista de Palma entre 1892 i 1894. Tenia com a objectiu donar suport a les tesis del Partit Socialista Obrer Espanyol del qual era portaveu. Exponent de les teories marxistas, criticava els republicans i sovint era un mitjà de denúncia de la condició dels obrers. En fou director Pere Pascual Morey.

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 1 pàgs. 392

 

fideus/