El Comercio   |    |   PUBLICACIONS PERIÒDIQUES| | TEMA:  REPUBLICANISME  |

Diari publicat a Palma entre 1880 i 1883. Estava vinculat als republicans federals del Comitè Demòcrata-Històric. Defensava els interessos comercials de Mallorca l una idea de progrés basada en la instrucció de les clases populars, la millora de la legislació tributària i les llibertats civils i polítiques. El seu contengut era de caire econòmic, amb notícies sobre el comerç, la borsa, els avanços tècnics i les escoles de comerç, entre altres. Des d'una posició autonomista i anticentralista, criticà la implantació a Palma del Banc d'Espanya, la dependència centralista dels ajuntaments i la desamortització dels béns comunals. Redactat en castellà. En fou director Benet Pons Fàbregues i hi col·laboraren Francesc Balaguer, Jaume Ripoll, Lluis Pou Bonet, Alexandre Rosselló, Pauli Vernier i Victor Balaguer, El 1880 i el 1881, publicà un suplement setmanal cientific, literari i artistic, en el qual col·laboraren Mateu Obrador Bennàssar, Joan Ensenyat, Joan Alcover, Josep Hidalgo, Pere d'Alcàntara Pernya, Josep Saforteza, Josep Riera, Jeroni Rosselló, i a la part gràfica, Pere d'Alcàntara Penya, Lluis Mestre, Benet Pons, Francesc Mateo, Antoni Fuster i Francesc Mestre.

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 3  pàg.  406

 

fideus/