fideus

  PUBLICACIONS PERIÓDIQUES

 
FOCH I FUM

Foch i Fum

 

Jordi Martí Rosselló - es Mascle Ros -  Foch y Fum. Setmanari mallorquí y castellà d'es que susa, inimich de ses penes y amich d'es bon humó.

 

Estudi i selecció de textos: Joan Font Roig i Sebastià Serra Busquets.

Ajuntament de Palma, 1988

 

 

Publicació setmanal editada a Palma entre el 1917 i el 1936, creada per Jordi Martí Rosselló - es Mascle Ros -, que en fou director i principal redactor. Tenia nombrosos col·laboradors als pobles, que signaven generalment amb pseudònim. Incloïa temes de contengut divers, com costums, esports, política i societat, amb nombroses il·lustracions. Es caracteritzava per tenir un to satíric i anticlerical. Assolí una gran popularitat entre les classes populars pel seu caràcter crític i anticaciquista i per utilitzar el català col·loquial de Mallorca com a llengua principal, encara que publicava també articles en castellà. De format i nombre de pàgines molt variable, arribà a tenir un tiratge d'uns cinc mil exemplars, xifra gens habitual en aquests anys. Es publicà al llarg de tres etapes, la primera de les quals, del 1917 al 1920, s'interrompé a causa del desterrament del seu creador per un plet interposat i guanyat per Joan March, que havia estat durament atacat a la revista. Durant la segona, del 1922 al 1927, a causa de la pressió de la Dictadura de Primo de Rivera, es va veure obligat a canviar de títol i adoptà, successivament, els noms de Pitos y Flautas (1928), Cultura (1929) i Copeo (1930) i es deixà de publicar. La tercera abasta des del 1931 fins al juliol del 1936, quan fou prohibida en iniciar-se la Guerra Civil. Bona prova de la popularitat que arribà a tenir és l'aparició de dites, com A això ho hauriem de posar damunt el Foch y Fum. La revista fou objecte de l'estudi de Joan Font Roig i de Sebastià Serra Busquets, Foch y Fum. Setmanari mallorquí y castellà d'es que susa, enemich de ses penes y amich d'es bon humó. (1988) (DG)

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 4  pàg. 42

 

 

Antoni Marti Rigo

Memoria Civil, núm. 5, Baleares, 2 febrero 1986

Jaume Pomar

 

 

 

CONVERSA AMB JORDI MARTÍ ROSSELLÓ

 (es Mascle Ros)

Joan Miralles Lluc (1972)