fideus

  PUBLICACIONS PERIÓDIQUES   EL GENIO DE LA LIBERTAD

 

Diari publicat a Palma (1839-57). Fou fundat i dirigit per Pere Josep Gelabert Llebrés i en foren col·laboradors Jeroni Bibiloni, Eduart Infante, Joan Palou i Coll i Miquel Quetgles, entre d'altres. De tendència progressista, s'oposava al moderatisme ultracatòlic representat pel Diari de Palma. Es va veure forçat a diverses interrupcions, com la produïda entre el juliol de 1847 i el gener de 1848, quan sortí al seu lloc El Noticiero Balear. El 1857 canvià el seu nom pel d'El Isleño

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 6  pàg. 228

 

 

 

El Genio de la Libertad