El Ideal   |    |   PUBLICACIONS PERIÒDIQUES| | TEMA:  REPUBLICANISME

Setmanari polític de tendència republicana, publicat a Palma (abril de 1910 - març de 1913). N'era director Domènec Mora i hi col·laboraren Gabriel Alomar Villalonga, Manuel Cirer i J. Costa, entre d'altres. Es publicava integrament en castellà

Gran Enciclopèdia de Mallorca

Vol. 7, pàg. 70

 

fideus