fideus

  PUBLICACIONS PERIÓDIQUES   EL LUCHADOR

 

Setmanari fundat a Palma el juny de 1932. Era vinculat als jesuļtes. Oferia informació general. De carącter catņlic integrista, s'oposą a la II Repśblica i criticą durament el socialisme, el comunisme i la maēoneria. A causa del seu antirepublicanisme, fou objecte de suspensió governativa (agost de 1932). El febrer de 1936, va donar suport a la coalició de centre-dreta. N'era director Pedro Nolasco Isla i redactor en cap Andreu Ferrer Ginard. En foren col·laboradors Francesc Alcover Morey, Gabriel Cortčs i Cortčs, Francesc Darder Riera, Lluķs Fąbregas Cuxart, Miquel Gayą Sitjar i Andreu Lladó, entre d'altres. Inicialment, publicą alguns articles en catalą, perņ a partir de juliol de 1936 s'editą intregament en castellą. Deixą de publicar-se al final de 1953.

Gran Enciclopčdia de Mallorca

vol. 8  pąg. 139

 

 

El Luchador