Nostra Paraula                      |    |  PUBLICACIONS PERIÒDIQUES  ||  TEMA: COMUNISME  |


 

Publicació d'ideologia comunista editada a Palma des de 1931, La periodicitat ha variat al llarg de la seva història. El titol ha aparegut, segons les èpoques, en catellà o en català. Entre gener i maig de 1931, aparegué com a periòdic obrer i en fou director Ateu Martí. Entre maig de 1931 i febrer de 1932, fou l'òrgan de l'Agrupació Comunista Palmesana i del Comitè Provincial de Balears del Partit Comunista d'Espanya -PCE-. Reaparegué el febrer de 1934, com a òrgan del Comitè de la Federació Balear del PCE i portaveu dels sindicats partidaris de la unitat sindical. Suspès arran dels fers d'octubre de 1934, s'edità de nou entre maig de 1935 i juliol de 1936, en què desaparegué a causa de l'aixecament militar contra la II República. De novembre de 1936 a gener de 1939, s'edità a Maó com a òrgan del comitè provincial del PCE i en fou director Heriberto Quiñones González (1936-37). Durant la dictadura franquista, aparagué com a full clandestí de manera intermitent, almenys des de 1946 [ ...] DG

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 11  pàg. 379

 

 

 

Cuadro de Honor del Partido Comunista

Memoria Civil, núm. 30, Baleares, 27 julio 1986

Nuestra Palabra

 

¿Pactos de arriba entre dirigentes? !No¡ !Frente Único Revolucionario en la base¡

Memoria Civil, núm. 30, Baleares, 27 julio 1986

Heriberto Quiñones / Nuestra Palabra

 

 

 

fideus/