La  Nostra Terra    |    |   PUBLICACIONS PERIÒDIQUES| | TEMA:  CATALANISME  |

Revista mensual publicada a Palma de gener de 1928 a juny de 1936. Aparegué per iniciativa de Francesc Vidal Burdils, que en dirigí tres números. Fou substituït per Antoni Salvà Ripoll, que en fou director fins a la seva desaparició. Era redactada integrament en català i se subtitulava Revista mensual de literatura, art i ciències. A partir de 1930, esdevengué l'òrgan de premsa de l'Associació per la Cultura de Mallorca. Sense esser una publicació política, defensà sempre un autonomisme nacionalista, tot partint del supòsit que cada illa balear, amb la seva pròpia personalitat, integrava la nacionalitat catalana. Es convertí en l'exponent de l'ideari i de l'estètica noucentista i fou considerada portaveu de l'Escola Mallorquina. Segui amb interès els corrents literaris o ideològics del moment i suposà un gran esforç per dur a terme la modernització politico-cultural de Mallorca. No tengué mai aspiracions populistes, ja que la seva intenció era transmetre cultura d'elit. Incloïa articles d'investigació, crítiques d'art i de literatura, poesia i prosa de creació. S'hi publicaren estudis sobre Kierkegaard, traduccions d'Erns-Robert Curtius i Le Corbusier, critiques musicals d'Igor Stravinsky, de Paul Hindemith i de Béla Bartók. Hi publicaren Guillem Colom, Miquel Dolç. Miquel Ferrà, Salvador Galmés, Rafel Ginard, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Llorenç Villalonga i Marià Villangómez. Sortiren diversos números extraordinaris, com els dedicats a Ramon Llull i al Centenari de la Renaixença (CSV)

 

Gran Enciclopedia de Mallorca

vol. 12  pàgs. 12 - 13

 

La Nostra Terra

Revista mensual de literatura i ciències

Memoria Civil, núm. 3, Baleares, 19 enero 1986

Gabriel Janer Manila

 

Redreçar la memòria cultural 

Mallorca recupera part de la seva història amb la reedició facsímil de la revista La nostra terra, publicada entre l'any 1928 i l'esclat de la Guerra Civil

La Nostra Terra

Reeditan ‘La Nostra Terra’, la revista que marcó una época de 1928 a 1936

   A la contra
B
ARTOMEU MESTRES "BALUTXO" /
 Una acció cultural reparadora
 

La nostra terra, els nostres mitjans | Tomeu Marti

L'Institut d'Estudis Baleàrics, va presentar en roda de premsa LA NOSTRA
 TERRA

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
La Nostra Terra : revista mensual de literatura, art y ciencies

 

fideus/