La Publicitat   |    |   PUBLICACIONS PERIÒDIQUES| | TEMA:  NACIONALISME

La Publicitat va ser un diari en català, publicat a Barcelona de l'1 d'octubre de 1922 al 23 de gener de 1939. Procedia de la transformació de l'antic diari en castellà La Publicidad arran de la seva adquisició pel partit polític Acció Catalana. Fou el principal òrgan del catalanisme intel·lectual, i hi col·laboraren els millors escriptors dels Països Catalans, com Antoni Rovira i Virgili, Carles Soldevila, Jaume Bofill i Mates, Pompeu Fabra, Tomàs Garcés, Josep Vicenç Foix, Carles Riba, Armand Obiols, Sebastià Gasch, Baltasar Samper, Domènec de Bellmunt, Carles Sentís, Josep Maria Planas, Jaume Carner, Josep Maria de Sagarra, Josep Pla, Miquel Duran de València, etc, a més d'articles ocasionals de polítics, historiadors, crítics literaris i especialistes científics catalans. El diari mantingué el seu to catalanista durant la dictadura de Primo de Rivera, però fou suspès arran dels fets del sis d'octubre (1934), i desaparegué amb l'entrada a Barcelona de les tropes de Franco.

 

Col·laboradors de la Viquipèdia. La Publicitat [en línia]. Viquipèdia, l'Enciclopèdia Lliure, 2008 [data de consulta: 16 de març del 2008]. Disponible en <http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Publicitat&oldid=1860665>.

 

fideus