El Seglar Católico |    |   PUBLICACIONS PERIŅDIQUES| | TEMA:  CATOLICISME

Publicació. Fou editada (1909-36) a Palma per l'Associació de Seglars Catņlics i era dirigida per el pare Guillem Vives. Tengué una periodicitat mensual (1909-11 i 1925-36) i setmanal (1011-25), tot i que entre gener de 1932 i setembre de 1934 se'n suspengué la publicació. Era redactada en castellą perņ, esporądicament hi aparagué algun article o poema en catalą. A partir de 1925, comenēą a ser il·lustrada. Publicą alguns nśmeros extraordinaris, entre els quals destaquen els dedicats a la memņria de Guillem Vives i a la commemoració de les noces d'argent de les escoles diürnes del Patronat Obrer.

Gran Enciclopčdia de Mallorca

Vol. 16, pąg. 60

 

fideus