La Unión Republicana   |    |   PUBLICACIONS PERIÒDIQUES| | TEMA:  REPUBLICANISME

Diari editat a Palma entre l'agost de 1896 i el gener de 1904, a la impremta del Comerç. Oferia informació internacional, estatal i local, sobretot de caràcter polític. Era l'òrgan del partir Unió Republicana i propugnava el règim republicà, la llibertat de cultes, la lluita contra el caciquisme i, sobretot després de 1898, una descentralització de caràcter federal. Fou dirigit per Jeroni Pou, Francesc Garcia Orell i Lluis Martí. En foren col·laboradors assidus i redactors Antoni Agustin, Josep Estades, Ricard Fuster, Gabriel Llompart, Antoni Marroig, Bernat Palmer, Pere Pastor, Benet Pomar, Benet Ponç Fàbregues, Joan Piña, Martí Pou, Joaquim Quetglas Sureda, Martí Salas, Guillem Serra i Joan Torrandell. Es redactava en castellà.

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca.

Vol. 17, p. 375

 

La Unión Republicana fou un diari editat a Palma des de l'1 d'agost de 1896 fins al 1904, com a òrgan del Partit d'Unió Republicana de Mallorca i que va substituir Las Baleares. El director nominal fou Joan Rotger, però la direcció efectiva correspongué, successivament, a Jeroni Pou i Magraner, Francesc Garcia Orell i Lluís Martí i Ximenis.

Las Baleares, també de tendència republicana, va suposar el seu precedent immediat, tot i que aleshores actuava com a òrgan de premsa proper al Partit Republicà Democràtic Federal, i més endavant com a òrgan d'expressió ideològica de Benet Pons i Fàbregues. Es publicà des del maig de 1891 fins al juliol de 1896 amb una distribució de 1.537 exemplars, tot i que el1890 ja es publicava periòdicament. Tenia la seu situada al carrer del Conquistador, 43, de Palma, sent Miquel Roca l'administrador inicial. Alguns dels seus redactors foren Joan Togores i Lluís Martí i Ximenis.[1]

Referències

Bibliografia

  • Martínez Grimalt, Joan Tomàs. La construcció d'una cultura socialista a Mallorca (1900-1909). El setmanari El Obrero Balear. 1a ed. Palma: Edicions Documenta Balear, 2009 (Papers de l'Institut). ISBN 978-84-92703-09-8.

 

Col·laboradors de la Viquipèdia. La Unión Republicana [en línia]. Viquipèdia, l'Enciclopèdia Lliure, 2014 [data de consulta: 4 de febrer del 2014]. Disponible en <//ca.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Uni%C3%B3n_Republicana&oldid=12908532>.

 

fideus