La Vanguardia Balear   |    |   PUBLICACIONS PERIÒDIQUES| | TEMA:    |

Publicació editada a Palma entre el juny de 1914 i el març de 1938. La seva periodicitat fou setmanal fins al 1931, en què passà a mensual. En fou fundador i principal redactor Jeroni Massanet Beltran, que utilitas sovint el pseudònim Manitas. Era l’òrgan del Foment del Civisme, que presidia el mateix Jeroni Massanet. Oferia información politica principalmente de caràcter local. Realitzà campanyes contra diverses personalitats, a les quals acusava de caciquisme i corrupción. Aquestes polèmiques feren que Jeroni Massanet fos detengut en diverses ocasions (1914 i 1927). Ideològicament donà suport al govern central contra l’obrerisme i l’autonomisme. Inicialment, en foren col·laboradors Andreu Barceló i Joan Estelrich. El 1927 Massanet perdé preponderància i es formà un comitè de redacción composta per José Eyaralar, Joan Mulet Roig, Antoni Agustin Palmer i Francesc de Borja Moll. Aleshores, es preocupà més pels temes culturals. El desembre de 1930, deixà de surtir com a òrgan del Foment del Civisme, però reaparegué el gener de 1931, sota el control de Jeroni Massanet. Adoptà un caràcter conservador i anticatalanista. Donà un suport explicit al Moviment Nacional i es continuà editant després de l’inici de la Guerra Civil. Es publicava en castellà amb algun article en català (AM)

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 18  pàg. . 40

 

fideus/