La Voz del Pueblo   |    |   PUBLICACIONS PERIŅDIQUES| | TEMA:  REPUBLICANISME  |

.Setmanari republicą editat a Palma entre el juny de 1913 u el maig de 1919. Fou l’ņrgan dels republicans radicals lerrouxistes a Mallorca, si bé propugną la unitat dels republicans i, cap al 1917, es declarą partidari de la Repśblica Federal. De carącter anticlerical i obrerista, també criticą el regionalisme i el reformisme. En fou fundador i principal redactor Francesc Julią. Altres redactors i col·laboradors foren Antoni Marroig Bauzą, Jospe Antoni Palmer, Miquel Rosselló i Juliįn del Valle, Es redactava en castellą. (AM)

Gran Enciclopčdia de Mallorca

Vol. 18, pąg. 227

 

fideus/