Els màxims responsables del cop d'estat a Mallorca

D'esquerra a dreta són: 1. Jaime Obrador, tinent coronell cap de la guàrdia civil; 2. Luis García Ruiz, tinent coronell d'ingeniers, cap d'operacions a Manacor; 3. Alfonso Zayas, cap provincial de la Falange; 4. José Casanovas, tinent coronell cap dels serveis militars d'intendència; 5. Mateu Torres Bestard, governador civil; 6. Conde Rossi, legionari italià;7. Mateo Zaforteza, comandant jurídic, batle de Palma; 8. Nicasio Pou, notari; 9. Carlos Alabern, gestor municipal; 10. Guillermo Ferragut, contralmirall; 11. Emilio Zarranz, tinent coronell cap auditoria militar de Balears.