Menorca

 

Antecedents de les eleccions del 12 d'abril del 31 a Menorca

Memoria Civil, núm. 2, Baleares, 12 enero 1986

Andreu Murillo

L'alçament a Menorca

Memoria Civil, núm. 11, Baleares, 16  marzo 1986

Andreu Murillo

Frustrada proclamació del ban de guerra

Memoria Civil, núm. 11, Baleares, 16  marzo 1986

Andreu Murillo

Pere Marquès, o la impotència dels demes

Memoria Civil, núm. 11, Baleares, 16  marzo 1986

Andreu Murillo

Capitulació de Menorca

Memoria Civil, núm. 50, Baleares, 14 diciembre 1986

Menorca, refugi de llibertat per als esquerrans mallorquins

Memoria Civil, núm. 11, Baleares, 16 de marzo 1986

Sofia Sintes, una dona de combat

Memoria Civil, núm. 20, Baleares, 18 mayo 1986

Llorenc Capellà

Antoni Pons Melià

Memoria Civil, núm. 50, Baleares, 14 diciembre 1986

Llorenç Capellà

 

La rendición de Menorca

La Guerra Civil en Menorca 1936 - 1939

Relato histórico de un testigo

Deseado Mercadal Bagur

 

 BANDO DECLARANDO EL ESTADO DE GUERRA EN MENORCA 

 

José Bosch Atienza, comandant militar de Menorca i cap del colp militar que proclamà l'estat de guerra el 19 de juliol de 1936

Pere Marquès Barber, encapçalà  la resistència a colp militar. Brigada i cap militar de Menorca

José Brandaris de la Cuesta, nomenat comandant militar de Menorca el 14 de novembre de 1936

 

 

 

Sortida dels militars empresonats a La Mola (15 d'abril de 1931). El capità Sedilles és qui té la mà damunt l'espatlla de Joan Manent, Delegat interí de la República a Menorca

El consignatari Canet i Lluc Pons ("en luquetes"), dirigent d'UGT i regidor de Maó, participaren directament en la vida sòcio-eonòmica de Menorca els primers anys de segle.

Mariners sublevats de la Base Naval de Maó

El governador militar de Menorca Ubieta saluda al capità Muirhed a l'arribada al vaixell anglès "Devonshire".  Febrer de 1939

El vaixel lbritànic "Devonshire" fotografiat al port de La Valetta