Ateneu Obrer Mallorquí  |     |  ASSOCIACIONS CULTURALS  | TEMA    |  MOVIMENT OBRER   |   

Entitat creada a Palma el 1890, amb motiu del Primer de Maig, i amb l'objectiu d'impulsar l'associacionisme proletari. El seu primer president fou l'anarco-sindicalista Sebastià Alorda. Comptà amb la participació de personatges vinculats a les ideologies socialista, comunista i anarquista, entre els quals destacaren: Francesc Roca (primer secretari), Josep Rodríguez, Joan Francesc Aranda, Salvador Gelabert, Bartomeu Bestard, Miquel Forteza, Jaume Orell, Josep Rosselló, Ricard Sanjuan i Félix Mateu. Entre les seves accions, cal remarcar la vaga de fariners que pel juny de 1890 es dugué a terme a la fábrica Pieras i Mateu, que acabà amb el processament de 32 empleats. El 1892, divergències internes entre republicans i anarquistes, per causa de l'acostament vers el Partit Socialista i la Unió General de Treballadors, provocaren la seva separació.

Gran Enciclopedia de Mallorca

vol. 1  pàg. 26

 

  fideus/