Josep Comas Ferrà  |   |  BIOGRAFIES  | TEMA:  SOCIALISME / ESPORLES  |

La seva família era de Can N'Elionor, però a ell li deien En Largo Caballero. No cal dir que pertanyia al Partit Socialista, línea caballerista, i ell mateix confessava que se sentia més comunista que socialista. Havia viatjat a Rússia i retornà a Mallorca enlluernat de tot el que havia vist. L'assassinaren a l'hemicicle del cementiri nou de la Ciutat de Mallorca, la nit del tretze al catorze d'octubre del trenta-sis. Conten que, abans de matar-lo, havia estat terriblement torturat. Li deien: Digues viva España. I ell deia Viva Rusia. Morí als vint-i-cinc anys. Era casat i treballava de jornaler..

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 53

 

Esporles, una manta sobre un torrent d'entusiasme

Memoria Civil, núm. 14, Baleares, 6 abril 1986

Damià Quetglas

 

fideus/

3

t