Guillem García Sastre   |   |  BIOGRAFIES  | MONTUIRI  |  REPUBLICANISME 

Trenta-cinc anys. Fadrí. Era president d'Esquerra Republicana i havia estat tinent de batle quan comandava el poble Joan Mas. Li deien Mossón i treballava de ferrer, Els seus enemics? N'hi coneixien pocs. Conten que una de les poques vegades que va alçar la veu a la seva mare, va ser perquè torrava caragols sobre el caliu. A aquest home, l'assassinaren a la carretera de Sóller, quilòmetre vuit, la nit del vint-i-set al vint-i.vuit d'agost del trenta-sis.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 78

Montuïri. La Inquisició que tornà amb camisa blava

Memoria Civil, núm. 13, Baleares, 30  marzo 1986

Damià Quetglas

 

 

fideus

3

t