Miquel Martorell Fiol  |    BIOGRAFIES  | TEMA| MONTURI / COMUNSME |

Li deien Terric i era cunyat de Jaume Campomar, militant del Partit Comunista, també assassinat. Treballava de repartidor de telegrames a la Ciutat de Mallorca i el detingueren el segon dia de l'alçament militar. Va ser, possiblement, un dels primers visitants forçats de la Casa Primo de Rivera, antiga Casa del Poble. Després el tancaren a la presó de la ciutat i, més tard, l'enclaustraren en el Castell de Bellver, del qual sortí la nit del dotze de febrer del trenta-set, juntament amb altres detinguts. El lloca de la seva mort no s'ha pogut saber amb certesa, però sembla que l'assassinaren a Porreres, a pocs kilòmetres del seu poble

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 103

 

 

Montuïri. La Inquisició que tornà amb camisa blava

Memoria Civil, núm. 13, Baleares, 30  marzo 1986

Damià Quetglas

 

 

fideus