Gaspar Moragues Comas      |    BIOGRAFIES  | TEMA ESPORLES / SOCIALISME  |

Li deien de Can Juanito i pertanyia al Partit Socialista. Dia denou de maig del trenta-set va comparèixer a l'Escola d'Arts i Oficis, acusat de tenir armes el devuit de juliol. L'Article Tercer del Ban de Goded, deia:  ... se castigará ... la tenencia de armas, que deben ser entregadas inmediatamente a los cuarteles. Condemnat a mort, l'afusellaren en el Fort d'Illetes el cinc de juny del trenta-set, a les sis del matí. Tenia trenta-quatre anys i era casat

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 116

 

Esporles, una manta sobre un torrent d'entusiasme

Memoria Civil, núm. 14, Baleares, 6 abril 1986

Damià Quetglas

 

 

fideus