Francesc Pallicer    |    BIOGRAFIES  | TEMA  SON SERVERA |

Li deien En Sollo. Un seixanta anys. Viudo. Treballava el camp i al camp el mataren. Era en una caseta de la seva propietat amb En Francesc Cantó i, sorprenentment, els assassinaren. Un trinxet quedà clavat al meló que anaven a menjar-se. Encara que no s'hagi pogut comprovar, quasi segur que el seu destí fou Son Coletes. Ni un ni l'altre no estaven afiliats a cap partit polític.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 125 - 126

 

fideus