Antonia Pascual Flaquer       |    BIOGRAFIES  | TEMA  COMUNISME |

Vint-i-vuit anys. Fadrina, tot i que tenia un company: Lluís Montero, militant del Partit Comunista, afusellat. Ella també ho era del Partit Comunista i per guanyar-se el jornal, brodava a la Casa Singer, a la Plaça de Cort de la Ciutat de Mallorca. Era una persona de molta empenta. L'any trenta-quatre, a rel de l'anomenada Revolució d'Octubre, fou empresonada i no li degué agradar l'experiència, perquè els primers dies de la rebel·lió militar va desaparèixer i no he pogut esbrinar el seu amagatall. Detinguda al cap d'uns mesos, fou conduïda a la presó de dones del carrer d'En Sales de la mateixa ciutat, a on es reuní amb la seva mare i la seva germana, Maria. La nit del cinc de gener del trenta-set, la zeladora les cridà a totes tres, juntament amb una veïna del barri d'Es Molinar, Aurora Picornell. Les assassinaren a Porreres.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 127

 

 

fideus