Antoni Pascual Galmés       |    BIOGRAFIES  | TEMA  : MANACOR |

Quaranta-quatre anys. Casat. Li deien En Moreó i tenia un cafè a Sa Bassa. Precisament a Sa Bassa es va forjar la seva tragèdia. Un grup de detinguts eren exhibits, cara a la paret, quan un d'ells, adeçant-se a Moreó, li manifestà que la set el turmentava. El nostre home no va pensar dues vegades el que feia i li dugué un tassó d'aigua. "Donau beure a qui té set ..." Just i cabdal. El detingueren i l'assassinaren a Son Coletes, el vuit de setembre del trenta-sis. Pertanyia a Esquerra Republicana.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 128 - 129

 

 

fideus