Pere Pascual Morey  |    |  BIOGRAFIES  | TEMA  MOVIMENT OBRER   |  SOCIALISME  |  

 (Mallorca s. XIX. Tipògraf i polític. Resident a la Península, tornà a Mallorca (febrer- març de 1892). Impulsà la fundació de l'Agrupació Socialista de Palma, de la qual fou president (1892-94), i de la de Manacor. Fou director de La Bandera Roja, on publicà diversos artícles i una poesía en català.

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 3  pàgs. 297

 

 

  fideus/