Andreu Paz Marín     |    BIOGRAFIES  | TEMA  PALMA |

Morí. L'indret i la data són detalls impossibles d'esbrinar.

Llorenç Capellŕ

Diccionari Vermell

pŕg. 129

 

 

fideus