Antoni Pérez Ferrari       |    BIOGRAFIES  | TEMA MANACOR |

Trenta-sis anys. Casat. Pertanyia al Partit Socialista i era regidor de l'Ajuntament. Per guanyarse el pa, suor i carretera, venia fantasia: regentava amb el seu germà, Roger, un negoci de cavallets i casetes de fira, L'assassinaren a Son Coletes el set de setembre del trenta-sis,

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 130

 

 

fideus