Martí Pérez García      |    BIOGRAFIES  | TEMA PALMA |

Vint-i-cinc anys. Fadrí. A les cinc hores de dia set de juny del trenta-set., l'executaren a l'hemicicle del cementiri de la Ciutat de Mallorca.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 130

 

 

fideus