Juan Bautista Pérez Rico      |    BIOGRAFIES  | TEMA PALMA |

El mataren. Altra cosa no sé d'ell.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 130

 

 

fideus