Antoni Planells Torres      |    BIOGRAFIES  | TEMA PALMA |

No he pogut esbrinar el seu passat..

Llorenš CapellÓ

Diccionari Vermell

pÓg. 135

 

fideus