Joan Pons Gomila       |    BIOGRAFIES  | TEMA PALMA |

Casat. Era brigada d'Infanteria i prengueren el vaixell en el qual es traslladava de Menorca a Barcelona. El vint de novembre del trenta-sis, va comparèixer davant un Consell de Guerra reunut a l'Institut, acusat de no haver respectat el Bam del General Goded. Condemnat a mort, l'executaren en el Fort d'Illetes el vint-i-u de novembre del trenta-sis..

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 136

 

fideus