Josep Seguí Rotger   |    POLLENÇA  / SOCIALISME |

Trenta-quatre anys. Fadrí. Li deien En Criatura. Era el president del Partit Socialista i de la UGT. En canvi no ten clar quina era la seva dedicació professional. Sembla que era comerciant, però altres documents consultats l'assenyalen com a jornaler. Per compensació, la seva mort no ofereix dubtes. Morí afusellat a l'hemicicle del cementiri nou de la Ciutat de Mallorca, el vint-i-set de gener del trenta-vuit. Eren les set del matí.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 162

 

Josep Seguí Rotger, Criatura, president de l'Agrupació Socialista de Pollença creada el març de 1936. Formà part de la causa 57/1936 i fou condemnat a mort. La sentència s'executà el 27 de gener de 1938.

Jaume March /Andreu Cerdà /Pere Sales

Pollença, la revolta contra la rebel·lió

 

 

 

fideus