Miquel Seguí Seguí    |     SOCIALISME / ESPORLES  |

Li deien En Ramellí. Trenta-set anys. Fadrí. Treballava de picapedrer i pertanyia al Partit Socialista. El va detenir la guàrdia civil i l'entregà a l'antiga Casa del Poble d'Esporles. La nit del tretze al catorze d'octubre del trenta-sis, moria a l'hemicicle del cementiri nou de la Ciutat de Mallorca. Era germà del batle, Tomàs Seguí.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 162

 

Esporles, una manta sobre un torrent d'entusiasme

Memoria Civil, núm. 14, Baleares, 6 abril 1986

Damià Quetglas

 

Tomàs Seguí Seguí

Memoria Civil, núm. 33, Baleares, 24 agosto 1986

Antoni Nadal

 

 

fideus