Antoni Tous Gelabert      |    |  BIOGRAFIES  | TEMA  ARTÀ |

 

Trenta anys. Viudo. Vivia a Manacor, on treballava de picapedrer. Actuava com a caporal de Milicies i estava destinat a Cala Morlanda. Participà activament en l'avalot que allí va tramar-se. Des de Cala Morlanda havien de sublervar Manacor. Havien de sublervar tota la Mallorca. El dia assenyalat, partiren carretera envant, cap al poble. A mig camí, trobaren un important senyor, sensat i apolític, que prenia l'oratge. El caporal Tous s'hi va adreçar, amb tota confiança, per demanar-li si eren certes les notícies que donaven per feta la sublevació dels militars fidels a la República. Evidentment la resposta del senyor fou positiva i els homes de Cala Morlanda avançarem confiats. confiats, magníficament confiats, cap a la seva perdició. Detinguts sense gaire esforç. varen comparèixer el setze d'abril del trenta-vuit, davant un Tribunal constituït a l'Escola d'Arts i Oficis, i a Antoni Tous li va tocar la pena de mort. La sentència va ser executada en el Fort d'Illetes, a les set hores del dia denou de novembre del trenta-vuit-

.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

 

pàg. 174

 

 

fideus