Mateu Zaforteza Musoles          |  BIOGRAFIES  | TEMA   FEIXISME |  

 

(Palma 1886 - 1961) Militar i polític. Ingressà en el cos jurídic de l'exèrcit i, el 1914, era tinent auditor de tercera. Fou destinat a l'auditoria de guerra de les Balears i, el 1930, a l'auditoria de l'Exèrcit de Marroc. El 1931, passà a la situació de retirat, amb residència a Palma. Al començament de la Guerra Civil (juliol de 1936), fou nomenat batle de Palma, El març de 1939, deixà la batlia i fou designat fiscal cap de l'Exèrcit de Llevant. El 1946, era coronel auditor destinat a la secretaria de justicia de la Capitania General de les Balears (DJ)

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 18  pàg. 264 - 265

 

 

D'esquerra a dreta són: 1. Jaime Obrador, tinent coronell cap de la guàrdia civil; 2. Luis García Ruiz, tinent coronell d'ingeniers, cap d'operacions a Manacor; 3. Alfonso Zayas, cap provincial de la Falange; 4. José Casanovas, tinent coronell cap dels serveis militars d'intendència; 5. Mateu Torres Bestard, governador civil; 6. Conde Rossi, legionari italià; 7. Mateo Zaforteza, comandant jurídic, batle de Palma; 8. Nicasio Pou, notari; 9. Carlos Alabern, gestor municipal; 10. Guillermo Ferragut, contralmirall; 11. Emilio Zarranz, tinent coronell cap auditoria militar de Balears

 

 

fideus/