Centre Regionalista de Mallorca    |    |  ORGANITZACIONS POLITIQUES  | TEMA:  REGIONALISME  |
 

Organització política nacionalista fundada l'abril de 1898 a Palma per Lluís Martí, a partir d'una escissió del republicanisme. És considerada la primera proposta política del nacionalisme a Mallorca. Propugnava la descentralització de l'Estat, la regeneració de Mallorca, la promoció del català i la solidaritat amb Catalunya i València. El març de 1899, els seus membres més moderats donaren suport als projectes descentralitzadors del govern Silvela - Polavieja, però els radicals exigien una estat federal. El 1900, s'integrà en la Unió Republicana, que adoptà en part, els seus principis nacionalistes Partit polític nacionalista fundat a Palma a finals de 1917, sota la presidència de Guillem Forteza Pinya. N'eren militants destacats Joan Estelrich, Joan Pons Marquès, Miquel Ferrà i Miquel Forteza, entre altres. Seguia el model de la Lliga Regionalista de Catalunya i pretenia una autonomia municipal i regional dins d'un estat federal ibèric. Va suposar l'articulació política dels noucentistes mallorquins, majoritàriament intel·lectuals de les classes mitjanes, que publicaven La Veu de Mallorca des de començaments de 1917. Aquesta revista es convertí en l'òrgan del partit a principis de 1918. Llavors, el partit va fer una crida a la resta de les forces politiques per aconseguir l'autonomia. Solament les esquerres i, en especial, els republicans hi respongueren afirmativament. A les eleccions legislatives de 1918 fomentà la no participació amb l'edició d'un manifest (40.000 exemplars), en el qual sostenia la inexistència de partits polítics que defensassin els interesos dels mallorquins. Demanà per als ajuntaments autonomia municipal i l'oficialitat del català i, a l'administració central, que la planificació de l'ensenyament es realitzàs des de Mallorca. El 1919, encara demanà la coalició de tots els partits, però aviat inicià un procés de dissolució. Deixà de publicar-se La Veu de Mallorca i part dels dirigents, amb Guillem Forteza al capdavant, en veure que no podien atreure ni els mauristes ni els liberals, es passaren al Partit Liberal Autonòmic Mallorquí, on constituïren un grup regionalista Partit polític creat a Palma a finals de 1930 (Partit Regionalista de Mallorca) (AM/BCa/EP)

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 3  pàgs. 259 - 260

 

fideus/