El Rayo   |    |   PUBLICACIONS PERIÒDIQUES| | TEMA:  ANARQUISME |

Publicació quincenal - semanal editada a Palma entre el 1912 i 1914. El 28 d'abril de 1912 sortí a Palma el primer número amb el subtítol de Periódico sindicalista. Defensor de los oprimidos. Al principi tenia periodicitat quinzenal i a partir del número 6, del 6 de juliol de 1912, fou convertit en setmanari. Aquest periòdic es va editar a iniciativa dels cenetistes del Centre de Picapedrers de Palma amb l'objectiu d'incitar als treballadors envers el pensament anarcosindicalista. La seva seu era al carrer del Socors, número 85. El primer número va tenir un tirada de 1.200 exemplars, reduint a 800 en el segon número. Des d'un principi apareixen grups de suport al setmanari en forma de subscripció voluntària o altres aportacions. Igualment alguns mallorquins residents a l'extranger veieren amb bons ulls la publicació i formaren grups pro El Rayo a Buenos Aires o a Montevideo, amb la participació de Pere Llabrés, Guillem Mulet, Joan Llabrés, Josep Ripoll, Francesc Montserrat i Arnau Llabrés. Per altra banda, el setmanari es recolçà, entre d'altres, en les societats de Terrissaires, Metal·lúrgics i Picapedrers, que habitualment hi publicaren comunicats en les seves pàgines. Al comançament va tenir un cert carècter ambigu, amb força col·laboracions d'elements de l'agrupació socialista palmesana (Vicenç Paul principalment). Després, arran de la polèmica sobre la vaga dels sabaters, Joan Ordinas, Jeroni Binimelis, Maries Prats i Antoni Ramis li donaren ja un contingut clarament anarcosindicalista. Aquests foren coneguts com "el grup d'El Rayo. A partir del número 82, del 3 de gener de 1914, el subtítol de la capçalera passarà a ser Órgano de la Federación Regional de Baleares de Solidaridad Obrera. El periòdic va reproduïr textos d'Anselmo Lorenzo, Ricardo Mella, Ángel Lacort, Josep Prat, etc. I articles de Josep Hucha, Josep Negre, Evelio Boal, Vicenç Paul, Maties Prats, Daniel Caretto, Antón Niñón, J. Mulet, Cosme Salvà, entre altres. També va publicar fulletons per lliuraments, com ara Conferencias populares sobre sociología, d'Antoni Pellicer i Paraire, i Artículos sobre sindicalismo, de Josep Prat. Es van publicar 100 números, l'últim d'ells l'1 de maig de 1914. || Font: Anarcoefemèrides; ER. || Bibliografia: MIRALLES LE FOLL, P (1991).

Els invisibles || DICCIONARI DE MILITANS, ORGANITZACIONS I SINDICATS LLIBERTÀRIS DE LES ILLES BALEARS.

VOLUM I: MALLORCA || 1869-1952
pàg. 134

fideus/ 


s