Federació Regional del Treball de Mallorca      |  ASSOCIACIONS SINDICALS  | TEMA:  MOVIMENT OBRER  |


 

Organització creada (1920) a Palma i adherida a la Confederació Nacional de Treball -CNT-, Estava formada pels sindicats obrers de transports, vidriers, picapedrers i sabaters de Palma. De la Part Forana, s'hi integraren sindicats de fusters i de picapedrers de Manacor, els de sabaters i picapedrers d'Inca i un altre sindicat de Sóller. En fou secretari general Jaume Bauzà. El 1922, es convertí en Confederació Regional del Treball de les Balears. (EP)

Gran Enciclopèdia de Mallorca

Vol. 5, pàg. 200

 

EL CONGRESO DE LA F.R. DEL TRABAJO DE MALLORCA

Trascendencia de la actuación del proletariado mallorquín

CULTURA OBRERA nº 164

7 de octubre de 1922

I CONGRESO DE LA FEDERACIÓN REGIONAL DEL TRABAJO DE MALLORCA

El Comité de la F.R.T.M. a las entidades adheridas y simpatizantes

CULTURA OBRERA nº 164

7 de octubre de 1922

EL CONGRESO DE LA F. R. DEL TRABAJO DE MALLORCA

La Confederación Regional de las Baleares

CULTURA OBRERA nº 165

14 de octubre de 1922

I CONGRESO DE LA F. R. DEL TRABAJO DE MALLORCA

CULTURA OBRERA nº 167

28 de octubre de 1922

I CONGRESO DE LA F. R. DEL TRABAJO DE MALLORCA - IMPRESIONES

CULTURA OBRERA nº 167

28 de octubre de 1922

I CONGRESO DE LA F. R. DEL TRABAJO DE MALLORCA - TAREAS DEL CONGRESO

CULTURA OBRERA nº 167

28 de octubre de 1922

Después del Congreso de la Federación Regional - ACTOS DE PROPAGANDA

CULTURA OBRERA nº 168

4 de noviembre de 1922

“El Obrero Balear”

CULTURA OBRERA nº 169

11 de noviembre de 1922

FEDERACIÓN REGIONAL DEL TRABAJO DE MALLORCA  CIRCULAR Nº 1

CULTURA OBRERA nº 175

23 de diciembre de 1922

 

 

fideus/