Sindicat d'obrers constructors del calçat    |  ASSOCIACIONS SINDICALS  | TEMA:  MOVIMENT OBRER  | ANARQUISME  | L'ANARQUISME A MALLORCA  |


 

Sindicat adscrit a la CNT i sorgit d'una escissió de la societat La Igualdad el 1913 i reconstruït el 1920. Aquest sindicat va estar actiu i adscrit a la CNT fins el 1923, que va ser il·legalitzat. El primer comitè d'aquest sindicat va estar format per Jaume Bauzà (secretari general), Antoni Sanchez (sotssecretari) Miquel Salvà (comptador), Santiago Francia (tresorer), Cosme Salvà, Jaume Planisi, Juan Galiana, Salvador Vallcanera i Lluis Valcaneras (vocals). El mateix any signaren un manifest a Cultura Obrera en el qual s'indica la creació de la Federació Regional de Sindicats, adherida a la CNT, Aquesta estava constituïda també pel Sindicat de Picapedrers, el dels sabaters, vidriers i el de transports marítim i terrestre. El març dee 1921 animaven als obrers de La Igualdad  a afiliar-se al seu sindicat  ||  Font:  CO.

Els invisibles || DICCIONARI DE MILITANS, ORGANITZACIONS I SINDICATS.

VOLUM I: MALLORCA || 1869-1952
pàg. 150

 

ELS INVISIBLES

Diccionari de militants, organitzacions i sindicats llibertaris de les Illes Balears. VOLUM I: MALLORCA/1869-1952

Grup d'Estudis Llibertaris "Els Oblidats"  Palma, 2011

 

ACCIÓN SINDICAL / Metalúrgicos / Zapateros

EL COMUNISTA BALEAR  

nº 3, 15 de octubre de 1921

 

fideus/