Sindicat Únic del Ram de la Construcció de Palma    |  ASSOCIACIONS SINDICALS  | TEMA:  MOVIMENT OBRER  | ANARQUISME  |


 

També anomenat Sindicat de Picapedrers de Palma. Aquest sindicat va ser constituït el 1920 i es va adherir a la Federació Regional del Treball de Mallorca des de el primer moment. La seva seu era, com la de la majoria de sindicats de Palma, a la Casa del Poble. L'agost de 1922 estava en ple funcionament i fou quan abandonaren la Casa del Poble. El setembre de 1922 aprovaren un nou reglament de funcionament. I estigueren presents en el I Congrés de la Federació Regional del Treball de Mallorca l'octubre de 1922. A partir d'aleshores impulsaren algunes campanyes de recollida de dinars a favor de l'Escola Racionalista i el 1923 col·laboraren amb les vaguistes de la fàbrica de camisetes d'Enrique Escapa. ||  Font:  CO; ARM;, Govern Civil, 1613/1477.

Els invisibles || DICCIONARI DE MILITANS, ORGANITZACIONS I SINDICATS.

VOLUM I: MALLORCA || 1869-1952
pàg. 32

 

 

ELS INVISIBLES

Diccionari de militants, organitzacions i sindicats llibertaris de les Illes Balears. VOLUM I: MALLORCA/1869-1952

Grup d'Estudis Llibertaris "Els Oblidats"  Palma, 2011

 

 

fideus/