Solidaridad Obrera

     |    |  ASSOCIACIONS SINDICALS  | TEMA:  MOVIMENT OBRER  | ANARQUISME  |


 

Solidaridad Obrera o Unió Local de Societats Obreres de Barcelona-Solidaritat Obrera fou una organització unitària sindical de Barcelona creada l'agost de 1907, formada sobre les estructures de la Unió Local de Societats Obreres de Barcelona. Hi prengueren part socialistes i anarquistes. L'impuls incial sorgí de l'Associació de la Dependència Mercantil i del que llavors era el seu president Antoni Badia i Matamala. També hi van participar el socialista Antoni Fabra i Ribas i els anarquistes Josep Prat, Anselmo Lorenzo i Tomàs Herreros. El mes de juny s'havia constituït una comissió organitzadora formada per Bruguera de la Societat de Confiters, Salvador Seguí de la de Pintors, Saví de la dels Metal·lúrgic, Sedó de la dels Tipògrafs i Antoni Badia i Matamala per l'Associació de la Dependència Mercantil . El 25 de juliol publicà un Manifest signat per 36 societats i dirigit a tots els treballadors de Barcelona, i el 3 d'agost es va constituir la Solidaritat Obrera, amb 57 societats adherides.

Hi actuaren com a secretaris Antoni Colomé, Antoni Badia i Matamala i Jaume Bisbe. La força que va adquirir queda palesa en el fet que poc temps després en una assembla celebrada a Badalona el 25 de març de 1908, es decidí convocar un congrés obrer, demanant l'assistència de totes les societats obreres de Catalunya. Aquest congrés se celebrà a Barcelona els dies 6-8 de setembre de 1908, constituint-se llavors la Confederació Regional de Societats de Resistència-Solidaritat Obrera, amb 153 delegats que representaven 95 societats federades, 4 Federacions locals (Sabadell, Tarragona, Terrassa i Vic), 22 societats aherides, l'Agrupació Obrera de Calella i la Col·lectivitat Obrera de Palafrugell. En fou elegit secretari general Josep Roman. Cap el 1911 els seus membres s'integraren en la CNT.

Bibliografia

  • Josep Maria Huertas Claveria Salvador Seguí “ el noi del sucre”; materials per una biografia. Barcelona, Laia, 1976.

  • Autors diversos. Història de la cultura catalana. Barcelona, edicions 62.

  • Ferran Aisa. Solidaridad Obrera. Barcelona, Ateneu Enciclopèdic Popular, 1988.

  • Almanaque de "la Revista Blanca" y "Tierra y Libertad". Madrid, Revista Blanca.

  • Diego Abad de Santillán El anarquismo en el movimiento obrero. Barcelona, Cosmos, 1925

Col·laboradors de la Viquipèdia. Solidaridad Obrera [en línia]. Viquipèdia, l'Enciclopèdia Lliure, 2008 [data de consulta: 7 de febrer del 2008]. Disponible en <http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Solidaridad_Obrera&oldid=1870422>.

SINDICALISME I MOVIMENT OBRER

fideus/