fideus

  ASSOCIACIONS CULTURALS

 
JOVENTUD ESCOLAR

Entitat cultural fundada (1930) a Palma com una secció de l'Associació per la Cultura de Mallorca. El seu objectiu era cercar el compromís de la joventut amb la cultura i la ciudadania i la formació dels joven en l'esperit cívic i nacional. Volia trencar amb una concepció literària i elitista de la cultura. Es relacionava amb l'agrupació juvenil Palestra de Catalunya. Feia conferències, excursions, cultura fisica i cursets de cultura i llengua catalana. En fou president Joan Sanxo Tous. Desaparegué el 1932 (Aco)

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 7  pàgs. 220